ოთხშაბათი, 12.05.2021, 09:31

| RSS

                  

ამას ჩააგდებთ აქ --->>> Appearance of entries რა ადგილასაც გინდათ!

<script type="text/javascript"> 

//form tags to omit in NS6+: 
var omitformtags=["input", "textarea", "select"] 

omitformtags=omitformtags.join("|") 

function disableselect(e){ 
if (omitformtags.indexOf(e.target.tagName.toLowerCase())==-1) 
return false 


function reEnable(){ 
return true 


if (typeof document.onselectstart!="undefined") 
document.onselectstart=new Function ("return false") 
else{ 
document.onmousedown=disableselect 
document.onmouseup=reEnable 

</script>
სკრიპტით თქვენს საიტზე დადებთ გადმოწერას ისე რომ პირდაპირ ტქვენ საიტზე იდოს უსაფთხოების კოდი შესაყვანი. (მიდის მხოლოდ allshares.ge)

<script type='text/javascript'><!//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://banners.aris.ge/www/delivery/ajs.php':'http://banners.aris.ge/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u); document.write ("?zoneid=27"); document.write ('&cb=' + m3_r); if (document.MAX_used != ',') document.write ("&exclude=" + document.MAX_used); document.write (document.charset ? '&charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&charset='+document.characterSet : '')); document.write ("&loc=" + escape(window.location)); if (document.referrer) document.write ("&referer=" + escape(document.referrer)); if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context)); if (document.mmm_fo) document.write ("&mmm_fo=1"); document.write ("'><\/scr"+"ipt>");//]]>></script><NOSCRIPT><a href='http://banners.aris.ge/www/delivery/ck.php?n=afe10cf5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://banners.aris.ge/www/delivery/avw.php?zoneid=27&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=afe10cf5' border='0' alt='' /></a></NOSCRIPT><BR><BR><TABLE cellspacing="1" class="tableborder" cellpadding="0" border="0" width="100%" class="borderup" align="center"><TBODY><TR><TD align="center" class="tdrow1"><FORM name="myform" action="ჩასვი ლინკი აქ" method="post"><TABLE align="center"><TBODY><TR><TD align="left"><IMG id="dynimg" style="VERTICAL-ALIGN:middle" src="http://allshares.ge/captcha.php"></TD><TD align="left"><INPUT type="text" class="textinput" name="captchacode" value=""><INPUT type="button" class="button" onclick="document.getElementById('dynimg').src='http://allshares.ge/captcha.php?rand='+Math.random();" value="Redraw"></TD></TR><TR><TD colspan="2"><INPUT type="submit" class="button" value="Submit"></TD> 
</TR></TBODY></TABLE></FORM>                                         

შევდივართ Control Panel-ში, შემდეგ Управление дизайном -->Таблица стилей (CSS) და ნებისმიერ ადგილას ვსვამთ აი ამ კოდს

.poll .answer div div {height:13px !important; background: url('/xazi.png') no-repeat right !important;}

შემდეგ შევდივართ Управление дизайном --> Вид формы опросов, ვშლით ყველაფერს და ვწერთ

<div class="poll">  
<div style="font-family: Tahoma,Arial;">  
<div style="font-size: 8pt; padding-top: 2px; text-align: left;"><b></b></div>  
 
<hr>  
<img alt="" src="/isari.png" align="" border="0"> <a href="">არქივი</a> <br>  
<img alt="" src="/isari.png" align="" border="0"> <a href="">რეზულტატი</a> <br>  
<img alt="" src="/isari.png" align="" border="0"> სულ უპასუხა: <b></b>  
</div>